Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0907 - Estructures I: Mecànica i Resistència de Materials

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 33
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

MB2 Coneixement aplicat dels principis de mecànica general, l'estàtica de sistemes estructurals, la geometria de masses, els principis i mètodes d'anàlisi del comportament elàstic del sòlid..  

ME15 Aptitud per al predimensionat, disseny, càlcul i comprovació d'estructures i per a dirigir la seua execució material.  

Resultats d'aprenentatge

Coneixement aplicat dels principis de mecànica general, l’estàtica de sistemes estructurals, la geometria de masses, els principis i mètodes d’anàlisi del comportament elàstic del sòlid.

Aptitud per al predimensionat, disseny, càlcul i comprovació d’estructures i per a dirigir la seua execució material.