Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0906 - Fonaments Físics Aplicats a l'Edificació II (Física)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

Dinàmica de fluids
1 Introducció.
2 Principis de Pascal i Arquimedes.
3 Tensió superficial. Capilaritat.
4 Despesa i equació de continuïtat.
5 Equació de Bernoulli.
6 Fluids viscosos. Règims laminar i turbulent.

Termodinàmica
1 Concepte de temperatura. Escales de temperatura.
2 Dilatació tèrmica.
3 Llei dels gasos ideals.
4 Concepte de calor.
5 Capacitat tèrmica i calor específica.
6 Canvis de fase i calor latent.
7 Transferència d'energia tèrmica.
8 Calor i treball. Primer principi de la termodinàmica.
9 Energia utilitzable.
10 Màquines i motors tèrmics.
11 Refrigeradors.

Electrostàtica i corrent continu
1 Càrrega elèctrica i la seva conservació.
2 Conductors i aïllants
3 Llei de Coulomb.
4 Camp elèctric. Principi de superposició.
5 Potencial electrostàtic i diferència de potencial.
6 Corrent elèctric i intensitat de corrent.
7 Resistència i llei d'Ohm.
8 Potència elèctrica. Llei de Joule.
9 Força electromotriu.
10 Circuits elèctrics.
11 Regles de Kirchhoff.
12 Associació de resistències. Resistència equivalent.
13 El mètode dels corrents de xarxa. Càlcul de resistències equivalents.
14 Teorema de Thévenin.
15 Voltímetres i amperímetres.
16 Introducció al corrent altern.

Òptica geomètrica
1 Introducció.
2 Velocitat de propagació.
3 Principi de Huygens.
4 Reflexió i refracció.
5 Prismes. Dispersió de la llum.
6 Diòptries
7 Miralls
8 Lents fines.
9 El ull humà.
10 Instruments òptics.

Pràctiques de laboratori
1 ª sessió: Polímetres
2 ª sessió: Transferència tèrmica
3 ª sessió:Viscositat i tensió superficial
4 ª sessió: Òptica