Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0906 - Fonaments Físics Aplicats a l'Edificació II (Física)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de l'assignatura s'estructura en quatre Activitats formatives: Ensenyaments teòrics, Ensenyaments pràctiques (Problemes), Ensenyaments pràctiques (Laboratori), i Treball personal. Aquestes activitats estaran catalogades com presencials i no presencials, segons si estan pensades per ser realitzades en o fora de l'horari de classe, respectivament.

En els Ensenyaments teòriques s'emprarà la metodologia de lliçó magistral per a la presentació de conceptes i procediments fonamentals, així com Resolució d'exercicis i problemes mitjançant plantejament de tasques pràctiques relacionades amb l'aplicació d'aquests conceptes fonamentals. Part d'aquests exercicis i problemes es realitzaran en horari no presencial. A més, per a la seva resolució, requeriran que l'alumne busqui informació més enllà de la presentada a la Lliçó Magistral i els exercicis i problemes resolts, mitjançant recerques bibliogràfiques i altres fonts d'informació.

En els Ensenyaments pràctiques (Problemes) se centraran en l'aplicació pràctica, sense utilitzar l'ordinador, dels conceptes i procediments introduïts en classe de teoria. Aquestes classes es dedicaran a la Resolució d'exercicis i problemes plantejats en uns butlletins de problemes, excepte dos d'elles, que estaran destinades a la realització, en horari presencial, d'Exàmens orientats a avaluar la capacitat de l'alumnat per resoldre els tipus de problemes plantejats en aquestes classes. Aquests Exàmens estaran indicats en la planificació de l'assignatura.

Finalment, els Ensenyaments pràctiques (Laboratori) tindran com a finalitat l'aplicació pràctica mitjançant Treball de Laboratori, utilitzant l'ordinador, dels conceptes i procediments treballats en les sessions de teoria i problemes. El treball en aquestes classes es basarà en Resolució d'exercicis i problemes i serà avaluat en horari presencial. La durada de cadascuna de les parts anteriors en cada sessió de laboratori serà determinada pel / per la professor / a responsable de la mateixa.

La metodologia d'ensenyament aquí reflectida, així com la manera en què la mateixa s'ha estructurat / organitzat és d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau