Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 46
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats.

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG4 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

CG4.F07.01 Iniciar l’alumne en les estratègies d’aprenentatge autònom en el context d’una llengua estrangera.

CG1.F07.01 Familiaritzar-se amb la terminologia i discurs del llenguatge tècnic.

CE24.F07.1 Ser capaç i competent en la producció oral i escrita en anglès en el context del grau.