Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0936 - Elucidació Estructural de Compostos Orgànics

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. ESPECTROMETRIA DE MASSES. I

TEMA 2. ESPECTROMETRIA DE MASSES. II

TEMA 3. RESSONÀNCIA MAGNÈTICA NUCLEAR DE CARBONI 13

TEMA 4. RESSONÀNCIA MAGNÈTICA NUCLEAR DE PROTÓ

TEMA 5. RESSONÀNCIA MAGNÈTICA NUCLEAR EN DUES DIMENSIONS

TEMA 6. ESPECTROSCÒPIA INFRAROJA

TEMA 7. ESPECTROSCÒPIA ULTRAVIOLETA VISIBLE

TEMA 8. INTRODUCCIÓ A ALTRES TÈCNIQUES DE DETERMINACIÓ ESTRUCTURAL EN COMPOSTOS ORGÀNICS

 

TEMA 1. ESPECTROMETRIA DE MASSES. I

Conceptes generals

Pic molecular, pics isotòpics i pics metaestables

Pic molecular en EM d'alta resolució

Ionització i fragmentació

Reaccions de transposició. Interpretació i taules

Fragmentacions més característiques dels principals compostos orgànics

 

 TEMA 2. ESPECTROMETRIA DE MASSES. II

Nuevas tècniques en EM

Aparells i preparació de mostres

Integración de l'EM amb les tècniques de cromatografia de gasos i cromatografia líquida

 

TEMA 3. RESSONÀNCIA MAGNÈTICA NUCLEAR DE CARBONI 13

Introducció a la ressonància magnètica nuclear per transformada de Fourier

Ressonància magnètica nuclear de 13C

Correlacions desplaçament quimicoestructura. Desplaçaments químics característics. Correlacions empíriques

Constantes d'acoblament 13C-1H. Desacoblament de banda ampla. Determinació de la multiplicitat dels senyals: tècniques off-resonance i DEPT

Resonancia magnètica nuclear d'altres nuclis d'interés (19F, 31P, 15N)

 

TEMA 4. RESSONÀNCIA MAGNÈTICA NUCLEAR DE PROTÓ

Factores que influeixen sobre el desplaçament químic: apantallament i anisotropia magnètica

Interaccions espín-espín: constants d'acoblament. Espectres de primer ordre i espectres més complexos

Anàlisi de sistemes de protons acoblats

Influències estructurals sobre les constants d'acoblament

Mètodes de doble ressonància

Aplicacions de l'efecte nuclear Overhauser (NOE)

Reactius de desplaçament químic

 

TEMA 5. RESSONÀNCIA MAGNÈTICA NUCLEAR EN DUES DIMENSIONS

Ressonància magnètica nuclear en dues dimensions.

Experiments COSY homonuclears

Experiments COSY heteronuclears

Altres experiments bidimensionals