Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0936 - Elucidació Estructural de Compostos Orgànics

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 102
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Capacitat d'organització i planificació.

Capacitat de gestió de la informació.

Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

Conèixer i saber usar el fenomen de la interacció radiació-matèria. Principis d'espectroscòpia. Principals tècniques d'investigació estructural.

Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de raonar de forma crítica

Ser capaç de gestionar la información

Ser capaç d'organitzar-se i planificar-se

L'estudiant sabrà utilitzar els principis de l'espectroscòpia i les principals tècniques espectroscòpiques per a determinar l'estructura dels compostos orgànics

L'estudiant coneixerà i sabrà utilitzar el fenomen de la interacció radiació-matèria.

L'estudiant serà capaç de comunicar-se de forma oral i escrita en llengua nativa