Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0936 - Elucidació Estructural de Compostos Orgànics

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Proves escrites

50%

Participació en seminaris i tutories

25%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

a) Especificar la nota mínima de cada una de les proves o globalment que s'exigeix a l'alumnat per a superar l'assignatura.

 

La nota mínima global de les proves escrites per a poder aprovar l'assignatura serà de 4 punts.

 

b) Especificar quines són les proves estrictament necessàries perquè l'estudiantat es considere presentat en una convocatòria.

L'estudiantat que realitze alguna de les proves escrita es considera presentat en l'assignatura.