Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Proves escrites

80%

Laboratori

20%

Criteris de superació

A) El 80% de l’avaluació corresponent a les proves escrites consta de l’avaluació dels exercicis i problemes resolts al llarg del semestre (30%) i  de l’avaluació d’una prova final (50%).

Els exercicis i problemes podran recuperar-se en la prova final si s'obté una nota igual o superior a 5 sobre 10, on s'inclouran exercicis semblants.

La qualificació del laboratori podrà recuperar en la segona convocatòria per mitjà d'una prova escrita que es realitzarà alhora que l'examen corresponent

Per tal de superar l’assignatura caldrà obtenir una nota igual o superior a 5 sobre 10 a la prova final i al laboratori.

La no participació en alguna de les proves d’avaluació previstes comportarà automàticament una nota zero en la corresponent avaluació.

B) Es considerarà com a presentat a una convocatòria l'estudiantat que es presente a la prova final d’avaluació.