Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Aprenentatge autònom.

Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

Conèixer i aplicar els fonaments de les operacions unitàries d'enginyeria química i reactors químics industrials.

Demostració inicial d'habilitats per a planificar, dissenyar i executar experiments en l'àmbit científic.

Interpretació de dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori en termes de la seua significació i de les teories que les sustenten.

Raonament crític.

Resolució de problemes.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Reconèixer la importància de la planificació, desenvolupament i control dels processos químics industrials, així com reconèixer la importància econòmica de la química industrial.

Explicar, de manera comprensible, fenòmens i processos relacionats amb l’enginyeria química.

Desenvolupar models teòrics i teoricoexperimentals capaços de quantificar els sistemes reals, determinant la seua validesa i abast.

Conèixer i classificar les operacions unitàries en funció dels principis fisicoquímics, termodinàmics i de fenòmens de transport que intervenen en els processos químics industrials.

Adquirir els coneixements necessaris per a plantejar i resoldre els balanços de propietat que descriuen el canvi en un sistema a causa del transport de matèria, energia i quantitat de moviment, tant en estat estacionari com no estacionari, seleccionant la metodologia particular per a resoldre els diferents problemes industrials.

Adquirir els coneixements necessaris per a descriure matemàticament el funcionament dels reactors químics i aplicar-los al disseny de reactors industrials.

Adquirir els coneixements necessaris per a construir i interpretar, qualitativament i simplificadament, els diagrames de flux dels processos industrials, identificant els equips i les operacions unitàries implicades, així com per a seleccionar les operacions adequades en diferents situacions pràctiques.