Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

BLOC TEMÀTIC 1: INTRODUCCIÓ I CONCEPTES GENERALS BÀSICS DE L’ENGINYERIA QUÍMICA

Unitat temàtica 1: Enginyeria Química. Introducció i conceptes generals

Origen, evolució i definició d’enginyeria química. La indústria de procés químic. Descripció d’un procés químic industrial. Diagrama de flux. Indústria química, societat i medi natural. Característiques de la indústria química. Etapes per a la fabricació i comercialització d’un producte químic. Concepte de operació bàsica. Operacions discontinues, continues i semicontinues: avantatges i desavantatges de cada tipus de procés, criteris d’elecció del tipus de procés. Estat estacionari i no estacionari. Magnituds i unitats: sistemes de magnituds i unitats, sistemes absoluts, tècnics i d’enginyeria, sistema internacional d’unitats, conversió d’unitats, factors de conversió.

Unitat temàtica 2: Fenòmens de transport. Operacions bàsiques i enginyeria de la reacció química

Fenòmens de transport i operacions bàsiques de l’enginyeria química. Classificació de les operacions bàsiques. Operacions bàsiques basades en la transferència de matèria. Operacions bàsiques basades en el transport d’energia. Operacions bàsiques basades en el transport de quantitat de moviment. Operacions bàsiques complementaries. Fenòmens de transport i enginyeria de la reacció química. Concepte de reactor ideal. Tipus de reactors ideals. Mecanismes de transport: transport molecular i transport turbulent. Anàlisi i disseny de sistemes: lleis de conservació, lleis cinètiques i restriccions.

BLOC TEMÀTIC 2: BALANÇOS DE PROPIETAT EN SISTEMES SENSE REACCIÓ QUÍMICA

Unitat temàtica 3: Balanços de matèria en sistemes sense reacció química

Lleis de conservació de les propietats extensives. Equació general de conservació. Balanç de propietat. Propietats conservades i no conservades. Balanç total de matèria i balanç de matèria aplicat a un component: equacions generals i equacions simplificades. Aplicació del balanços de matèria: sistemes en estat estacionari, sistemes en estat no estacionari.

Unitat temàtica 4: Balanç d’energia total en sistemes sense reacció química

Balanç d’energia total: equació general i equacions simplificades. Aplicació del balanç d’energia:  sistemes en estat estacionari, sistemes en estat no estacionari. Balanç d’energia mecànica.

BLOC TEMÀTIC 3: BALANÇOS DE PROPIETAT EN SISTEMES AMB REACCIÓ QUÍMICA

Unitat temàtica 5: Balanços de matèria en sistemes amb reacció química. Reactors ideals

Estequiometria. Velocitat de reacció. Equacions de disseny de reactors ideals: reactor discontinu de tanc agitat (RDTA), reactor continu de tanc agitat (RCTA), reactor continu de flux en pistó (RFP). Comparació dels reactors ideals: sistemes amb una única reacció, sistemes de reaccions múltiples.

Unitat temàtica 6: Balanç d’energia en sistemes amb reacció química. Reactors ideals

Balanç d’energia en sistemes amb reacció química. Balanç d’energia calorífica. Sistemes en estat estacionari: reactors continus. Sistemes en estat no estacionari: reactors discontinus. Disseny de reactors ideals. Influència de la temperatura en sistemes de reaccions múltiples.