Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0925 - Comunicació Corporativa i Gestió de Marca

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

*TEMA 1: Aproximació breu a la Història de la Comunicació Corporativa

1.1 Condicions per una nova professió

1.2 Els inicis de la professió:

-Contexte

-Agent de Premsa

1.3 La professió asentada a partir de 1945

1.4 La professió en Europa

1.5 Consolidació de la actividat. L’época daurada del Goodwill

1.6 Canvis definitius 70-80. La comunicació como actiu estratègic

1.7 Comunicació Corporativa Estratègica Simètrica i Asimètrica

1.8 Anys 90, antesala del Corporate modern

 

*TEMA 2: Comunicació Corporativa: concepte (segons Joan Costa)

2.1 Introducció

2.2 Comunicació Corporativa i Revolució dels serveis

2.3 Pensar i parlar Comunicació Corporativa amb claretat 

2.4 El sumando Acció + Comunicació

2.5 La metáfora del Deu Jano

2.6 Actius intangibles i Pancomunicacionisme

2.7 Identitat i Imatge segons Joan Costa

2.8 Identitat e Imatge, la seua vinculació

 

*TEMA 3: Identitat corporativa e Imatge Corporativa, la seua concepció dinàmica. Anàlisi i revisió dels conceptes.

3.1 Definició de Corporate, 1999

3.2 Acotació de ACTIU I RECURS intangible

3.3 Imatge Corporativa e Identitat Corporativa

3.3.1 Imatge Corporativa com concepte d’emisió

3.3.2 Imatge Corporativa com concepte de recepció

3.3.3 Cap a la Planificació estratègica de la Identitat Corporativa i la Investigació de la Imatge Corporativa

3.4 Identitat i Imatge Corporatives

3.4.1 Identitat Corporativa, atributs: història, projecte, cultura

3.4.2 Imatge Corporativa, in puts que afecten al concepte: comportament, cultura, personalitat

3.4.3 Imatge Corporativa positiva

3.5 Gestió estratègica de la identitat corporativa

 

*TEMA 4: La gestió estratègica de la marca

4.1 Introducció cap a la definició de marca

4.2 ¿Per qué la marca és un valor estratègic?

4.3 El poder del consumidor: el nou empoderament del ciutadà

4.4 ¿Qué és gestionar una marca?

4.5 Gestió de marca cap al concepte Reputació

4.6 Procés de creació d’una marca amb valor estratègic: Model d'Alloza Vs. Model de Hatch&Schultz

 

*TEMA 5: Reputació com últim actiu

5.1 Introducció

5.2   Definicions actuales de Reputació segons Isabel López Triana

5.3   Reputació on line?

  5.4   Ètica i transparència

               5.5   Anexe I: “10 anys de MERCO en Espanya”:

                       5.6   Anexe II: Interbrand

                       5.7   Anexe III: Artícles científics d'investigació al voltant de la reputació

 

*TEMA 6: El recurs “cero”: Intracomunicació

6.1   Introducció

6.2   L'empresa com sistema

6.3   L'organització en red

6.4   La participació i visió compartida

6.5   Intracomunicació

6.6   Estratègies d'Intracomunicació:

1.       APALANCAMENT

2.       FRANQUICIAMENT

3.       ADELANTAMENT

4.       NOMINAMENT

5.       APROPAMENT

6.       ACOMPANYAMENT

7.       RITUALITZAMENT

8.       FACILITAMENT

9.       DISENYAMENT

10.   ANCLAMENT

BLOC PRÀCTIC

Práctica : “DIAGNÓSTIC I ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ CORPORATIVA REAL”