Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0925 - Comunicació Corporativa i Gestió de Marca

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Adaptació a noves situacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG10 - Creativitat.

CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor.

CG14 - Lideratge.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

280 - Habilitat per a la comprensió i gestió professional dels intangibles dependents de la comunicació.

279 - Habilitat per a identificar, valorar i comunicar la marca com a principal actiu intangible de l'organització.

189 - Competència per a distingir quins públics de l'organització són els protagonistes últims de la configuració de la imatge i la reputació corporativa.

136 - Capacitat per a la comprensió de la importància de la identitat, la imatge i la reputació en el procés de la comunicació corporativa.

131 - Capacitat per a interpretar els factors que intervenen en la configuració de la marca.

112 - Capacitat per a elaborar estratègies de comunicació corporativa per a gestionar correctament una marca empresarial.