Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0901 - Llengua Espanyola per a Comunicadors (Llengua)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. Llenguatge, llengües i comunicació

• La llengua: vehicle de comunicació.

• Competència lingüística i competència comunicativa.

• Model de codi: El sistema lingüístic.

• Model inferencial: La pragmàtica.

• Oralitat i escriptura

• La literacitat electrònica

 

TEMA 2. La comunicació en publicitat.

• La comunicació en publicitat.

• El text publicitari. Característiques generals.

• Introducció als gèneres publicitaris.

• L'anunci gràfic.

 

TEMA 3. L'argumentació.

• Modalitats textuals en el text publicitari.

• Teoria de l'argumentació. Topois i estereotips. Fal·làcies argumentatives.

 

TEMA 4. Propietats del text publicitari i estratègies lingüístiques.

• Adequació: selecció del destinatari. Varietats lingüístiques i deixi.

• Coherència: l'organització del discurs

• Cohesió lexicosemàntica i gramatical.

 

TEMA 5. El lèxic en publicitat.

• Connotació

• Neologia

• Préstecs