Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0901 - Llengua Espanyola per a Comunicadors (Llengua)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

La nota final del curs s'obtindrà a partir dels parametres següents:

Treball individual d'anàlisi d'un text publicitari (30% de la nota). Examen teoricopràctic (70%). En l'examen teòric hi haurà una pregunta relacionada amb la temàtica del seminari. Per tant s'avaluarà a partir de l'assistència i un 10% de la nota del teoricopràctic.

Per a aconseguir l'aprovat l'alumne ha de complir estes condicions:

Realització de treball i examen.

Assistència al seminari i a un 85% de les classes.

Per a sumar les notes de les dos modalitats, la nota del treball i examen serà mínim del 50%. En cas de no arribar als mínims descrits, l'alumne ha de presentar-se a la segona convocatòria d'aquelles parts no aprovadas. Es considera que l'alumne s'ha presentat a una convocatòria si s'ha presentat a les dos proves: examen teòric- pràctic i treballLa nota final del curs s'obtindrà a partir dels parametres següents:

Treball individual d'anàlisi d'un text publicitari (30% de la nota). Examen teoricopràctic (70%). En l'examen teòric hi haurà una pregunta relacionada amb la temàtica del seminari. Per tant s'avaluarà a partir de l'assistència i un 10% de la nota del teoricopràctic.

Per a aconseguir l'aprovat l'alumne ha de complir estes condicions:

Realització de treball i examen.

Assistència al seminari i a un 85% de les classes.

Per a sumar les notes de les dos modalitats, la nota del treball i examen serà mínim del 50%. En cas de no arribar als mínims descrits, l'alumne ha de presentar-se a la segona convocatòria d'aquelles parts no aprovadas. Es considera que l'alumne s'ha presentat a una convocatòria si s'ha presentat a les dos proves: examen teòric- pràctic i treball