Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0950 - Periodisme Polític i Parlamentari

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG10 - Creativitat.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

83 - Capacitat per a conèixer, entendre i concretar la producció integral de la informació política i parlamentària en els mitjans tradicionals i digitals.

225 - Competència per a elaborar productes periodístics de qualitat dirigits a un públic amb interessos comuns i seguint els criteris propis del periodisme polític i parlamentari.

212 - Competència per a determinar i localitzar les fonts informatives i els criteris noticiables del periodisme polític i parlamentari.

158 - Capacitat per a localitzar i definir nou productes i àmbits dins del periodisme polític i parlamentari basats en la innovació i la qualitat.

138 - Capacitat per a gestionar la informació política i parlamentària tenint en compte les seues singularitats de contingut, de forma i les seues rutines professionals.

106 - Capacitat per a determinar les característiques i els criteris bàsics del periodisme polític i parlamentari en els diferents mitjans i suports comunicatius des de l'òptica del periodisme especialitzat.