Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0950 - Periodisme Polític i Parlamentari

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura combinarà sessions teòriques, on el professor presentarà els temes i els seus principals eixos de contingut, amb sessions pràctiques, centrades en la realització d'exercicis per part de l'alumnat (tant de forma individual com, en ocasions, grupal).

Sessions teòriques S'utilitzarà, principalment, la classe magistral on s'explicaran els continguts teòrics bàsics de l'assignatura (contextualització, conceptes, definicions, autors, perspectives, tipologies, etc.) relatius al camp del periodisme polític i parlamentari. A partir d'una presentació informàtica que servisca de guia-estructura de cada sessió, l'exposició del tema es plantejarà de forma interactiva, amb la formulació de preguntes i plantejament d'exemples reals i actuals sobre els diferents aspectes del tema per a fomentar així la participació activa de l'alumne i facilitar l'assimilació dels conceptes. El correcte desenvolupament d'aquestes sessions teòriques demanda la lectura prèvia de la bibliografia bàsica (parts concretes de manuals o textos de referència) dels quals seran informats els alumnes amb antelació suficient, i, a més, la participació de l'alumnat en els debats, discussions, anàlisis, exercicis i comentaris que es plantegen en classe. Sessions pràctiques De forma progressiva al llarg del semestre s'ha programat la realització d'una sèrie de pràctiques directament relacionades amb les competències, els objectius i el temari teòric de l'assignatura.

El contingut de les pràctiques de l'assignatura s'organitza a partir d'una sèrie d'exercicis que introduiran a l'alumnat en les produccions informatives més comunes d'aquest tipus d'especialització periodística. En concret, són els següents:

1.- Anàlisis de la secció d'informació política en la premsa local, nacional i internacional (elaboració de treballs acadèmics) (10%): es farà des del punt de vista de les fonts, els temes, els recursos utilitzats i l'estil informatiu. Aquesta anàlisi serà presentat públicament.

2.- Comparança crítica d'una cobertura periodística (resolució d'exercicis i problemes) (10%): A partir de l'anàlisi d'un mateix fet noticioso enquadrat dins de la secció de política o informació parlamentària en dos mitjans diferents s'estudiarà de forma comparada diferents aspectes discursius: punt de vista i enfocament informatiu de l'esdeveniment, el mapa de fonts, la tipologia de recursos i la correcció del vocabulari tècnic empleat. Els resultats d'aquest exercici també d'una campanya electoral o altre presentats públicament al conjunt del grup.

3.- Elaboració d'una sèrie de textos periodístics propis (Prototips) (70%):

3.1.- A partir de la lectura d'un llibre, d'un dossier de materials periodístics, o el visionado d'un documental, els alumnes han d'elaborar un article d'opinió en qualitat d'experts en informació política i parlamentària.

3.2.- Redacció d'una notícia a triar sobre algun dels àmbits d'informació política (nacional, internacional, actualitat parlamentària, etc.)

3.3.- Redacció d'una crònica a partir de la cobertura d'un acte polític o una sessió parlamentària real.

3.4.- Redacció d'un reportatge periodístic basat en el seguiment d'una campanya electoral o altre esdeveniment real que s'enquadre dins de la secció de política i informació parlamentària. Seminari Igualment, l'assignatura contarà amb un seminari d'assistència obligatòria (Observació i execució de tasques i pràctiques) (10%), per al qual es contarà amb la participació de professionals de la informació política i parlamentària.