Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0952 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

100%

Criteris de superació

 

a) Per a aprovar l'assignatura cal que l'alumnat assolisca la nota mínima de 5 punts sobre 10 en la suma dels informes realitzats per la supervisió de l'empresa i la memòria final que ha d'entregar l'alumnat. És requisit indispensable haver realitzat les 293 hores mínimes del període de pràctiques.

b) Detall del tipus de proves que s'exigeixen necessàries perquè l'estudiantat es considere presentat en una assignatura:

- Memòria final (50% de la nota final) que el tutor o la tutora assignat ha d'avaluar una vegada hagen acabat les pràctiques.

- Informes positius de la supervisió de l'empresa (50% de la nota final) que s'han d'entregar al tutor o tutora una vegada hagen acabat les pràctiques.