Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0947 - Muntatge i Postproducció Audiovisual

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura és teoricopráctica, de manera que les sessions teòriques consistiran bàsicament en una modalitat de la classe magistral participativa, amb el visionat, anàlisi i discussió de fragments de productes audiovisuals adscrits a diversos formats i discursos com a eix temàtic de cada sessió, axí com exposicions dels alumnes, organitzats en grups.

En paral·lel, les pràctiques se centraran en l'edició per part de l'estudiantat de determinats materials d'acord amb les instruccions subministrades pel professorat, qui supervisarà el desenvolupament d'aquestes tasques.

Les pràctiques consistiran en treballs individuals pràctics, d'edició de projectes en gèneres i modalitats discursives diverses (narrativa, poètica-de correspondències, i discursiva), a partir de materials que ha d'aportar l'alumnat (imatges fixes o en moviment).

Les pràctiques tindran lloc al Laboratori de Comunicació Audiovisual i Publicitat (LABCOM), amb el programa FinalCut i sobre plataformes del mateix servei, sense perjudici que l'alumne puga aportar el seu hardware i software. Quan pertoque, es proporcionarà a l’alumnat un calendari en el qual es precisarà el disseny de les pràctiques corresponent al curs acadèmic.