Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0947 - Muntatge i Postproducció Audiovisual

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

60%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació

L'avaluació és proporcional, a partir de la presentació dels muntatges, de gèneres diversos (tres) (60% de la nota final), així com les memòries corresponents (10%). El 30% restant correspondrà als treballs teòrics, individuals o en grup.

Es prendran en consideració factors tals com l'assistència a unes altres activitats no lectives suggerides pel professorat, la realització de treballs relacionats amb aqueixes propostes, o amb unes altres que pogueren sorgir per iniciativa de l'alumnat, la participació i l'actitud en classe, les quals poden sumar fins a altre mig punt suplementari.

L'estudiantat que no puga acudir a les classes ha de presentar el mateix treball teòric, i seguir un programa de pràctiques paral·lel, definit al principi de curs amb el professorat en les línies mestres (material amb el qual s'ha de treballar; nombre, contingut i durada de les peces corresponents, etc.), i presentar-les en suport informàtic (DVD o disc dur) en el format adient (.mov), el mateix dia que la resta de companys i companyes, és a dir, en la data que el LLEU haja previst com a dia d'avaluació.