Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0947 - Muntatge i Postproducció Audiovisual

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Adaptació a noves situacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG06 - Compromís ètic.

CG07 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG10 - Creativitat.

CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor.

CG14 - Lideratge.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

51 - Capacitat per a analitzar i valorar críticament les possibilitats expressives, narratives i discursives del muntatge i de les restants possibilitats de la postproducció.

234 - Coneixement de les distintes modalitats de muntatge al llarg de la història segons les diferents posicions teòriques.

187 - Competència per a exercitar les manipulacions bàsiques que succeeixen en la fase de postproducció audiovisual.

163 - Competència per a comprendre les repercussions i els condicionaments econòmics i industrials de les aplicacions tecnològiques en cada conjuntura, i en particular per a inscriure la migració digital en el panorama audiovisual contemporani.

147 - Competència d'aplicar i aprofitar els coneixements teòrics a les distintes situacions pràctiques (requeriments genèrics).

117 - Capacitat per a identificar els resultats formals dels processos i les rutines de la postproducción en cada període de la història de l'audiovisual.