Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0934 - Direcció de Comunicació

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Metodologia detallada:

L'assignatura es basa en dos pilars metodològics fonamentals: el TREBALL AUTÒNOM i el TREBALL EN GRUP

Tots dos van profundament units i és molt important que abans d'enfrontar-se al treball en grup en l'aula, l'alumnat haja treballat autònomament a casa la matèria.

El seguiment de l'assignatura requereix del seguiment setmana a setmana de l'Aula Virtual. En ella es penjaran totes les tasques que s'han de fer cada setmana, així com els calendaris de treball en els quals apareixeran tant dates com a presentacions i treballs que els grups haurien de realitzar.

Classe de teoria

  • Abans de la classe el estudiantat haurà realitzat tasques de preparació consistents a llegir bibliografia i realitzar exercicis en l'aula virtual
  • Al llarg de la classe es faran pràctiques de comprovació del treball previ a la classe per a resoldre els dubtes sorgits durant el seu desenvolupament.
  • Després es realitzaran nous exercicis en l'aula amb la participació de tot el **estudiantado. Les classes seguiran una metodologia activa que necessita de la implicació de l'alumnat des del primer dia. Les activitats proposades consistiran en la presentació i resolució de casos, debats, anàlisis, plantejament de preguntes reflexives sobre textos, etc. Per tant, l'assignatura s'enfoca des d'una perspectiva completament pràctica, analitzant bibliografia específica, casos reals, articles i recerques que versen sobre la gestió dels valors intangibles de l'organització per a practicar-los en l'aula. Les sessions es complementaran amb explicacions de la professora i visionat d'exemples relacionats amb els continguts de l'assignatura.
  • Després de la case, el estudiantat ha de reflectir en el seu portafoli les reflexions oportunes sobre el treball realitzat i la matèria entesa i consolidada.

Classe de pràctica

En cadascuna de les pràctiques que durant el curs es faran es plantejaran diverses activitats pràctiques dirigides, fonamentalment, a encuriosir de l'alumne i a guiar-li en el procés d'enteniment i assimilació dels continguts exposats. Les principals metodologies de treball seran la resolució de casos reals, l'anàlisi i la reflexió crítica d'accions relacionades amb la gestió d'intangibles. Els grups treballaran conforme a les indicacions de la professora i els treballs s'exposaran a l'aula.

IMPORTANT. S'aconsella l'atreviment en les idees i el saber gestionar el risc de les propostes.

Sessions de tutoria

Durant aquestes sessions, els estudiants podran preguntar, bé de forma presencial o de forma intervinguda a través de l'aula virtual, totes aquelles qüestions, dubtes i aclariments que necessiten resoldre. Podran sol·licitar assessorament sobre la forma d'abordar els treballs plantejats en classe, demanar informació addicional o bibliografia sobre els continguts, exposar els seus problemes en l'hora d'abordar l'estudi de l'assignatura o la realització dels treballs requerits, etc. També es realitzaran en aquestes sessions el seguiment dels grups de treball, orientació de les activitats realitzades i formes de millorar-les, supervisió de la progressió de l'alumne i resolució de qualsevol altra qüestió que l'alumne requerisca del professor.

Seminari

Hi haurà seminaris que es plantejaran a l'inici del curs acadèmic.