Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0934 - Direcció de Comunicació

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Adaptació a noves situacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG10 - Creativitat.

CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor.

CG14 - Lideratge.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

9 - Adquisició de competències en els fonaments i coneixements de la comunicació aplicada a les corporacions, a les lògiques de funcionament, als procediments per a explotar els intangibles de l'organització.

31 - Capacitat d'establir el contacte amb els diferents públics de l'empresa, tant interns com externs, així com la gestió, execució, control i seguiment del pla de comunicació anual de l'empresa.

287 - Habilitat per a utilitzar el llenguatge específic, amb els conceptes i instruments operatius que s'han de desenvolupar en la direcció de comunicació.

286 - Habilitat per a saber organitzar el departament de comunicació i comprendre els principals actors i accions implicats.

273 - Habilitat per a aconseguir destreses en les distintes eines de comunicació i gestió d'intangibles per a l'exercici del disseny, la planificació, la investigació i direcció de les estratègies de comunicació de forma responsable i eficaç.

272 - Habilitat per a aprofitar els canals de comunicació per a comunicar eficaçment, en els diferents llenguatges i als diferents públics amb la intenció d'aconseguir una imatge positiva.

242 - Coneixement de les tècniques de direcció de comunicació tant en la seua diferenciació conceptual com en el desenvolupament dels seus mètodes de gestió i estratègies.