Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0929 - Realització Audiovisual II

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

 

 

 

TEMA 1. INTRODUCCIÓ AL CONCEPTE DE REALITZACIÓ AUDIOVISUAL 

TEMA 2. APROXIMACIÓ BÀSICA A LA FIGURA DEL DIRECTOR/REALITZADOR 

TEMA 3. FASES DEL PROCÉS DE PRODUCCIÓ I REALITZACIÓ AUDIOVISUAL 

TEMA 4. LA POSADA EN ESCENA CINEMATOGRÀFICA 

TEMA 5. EL TEMPS I L'ESPAI CINEMATOGRÀFIC 

TEMA 6. EL RODATGE: DISPOSITIUS TÈCNICS I EQUIP HUMÀ 

TEMA 7. LA INTERPRETACIÓ I ADREÇA D'ACTORS 

TEMA 8. EL SO I LA BANDA SONORA 

TEMA 9. EL MUNTATGE I LA POSTPRODUCCIÓ 

TEMA 10. EL PROCÉS CREATIU DE LA REALITZACIÓ AUDIOVISUAL DE FICCIÓ 

PRÀCTICA 

Primera part: Projecte de Producció i Documents de Rodatge 

- Aproximació a la tecnologia audiovisual bàsica 

- Selecció de forma i format per al projecte audiovisual de ficció 

- Elaboració del pressupost del projecte 

- Implementació inicial de les fases de preproducció: sinopsis, tractament, guió literari, guió tècnic, story board, equip tècnic humà, equip artístic, equip tècnic material, localitzacions, previsions, drets. 

- Preparació i adequació dels formularis de projecte i de realització: projecte formal, pla de producció, ordres de rodatge, parts de càmera, dossier script, etc. 

- Implementació final de la preproducció: elaboració del guió tècnic del projecte de ficció llest per a ser realitzat i provisió de tot el necessari per a la seua producció. Segona part: Posada en escena cinematogràfica 

-Formats de pantalla. Composició de l'enquadrament. Escala i angle del plànol. Durada i llegibilitat (conformement a paràmetres com l'acció/inacció). 

-Concepte de l'eix. Lleis dels 180º i dels 30º. 

-Les estructures del pla situació o establishing shot i de plànol/contraplànol. Pla-seqüènciai profunditat de camp. 

-El raccord o continuïtat de mirada, d'adreça, de posició, de moviment, d'interpretació… 

-Fora de camp i el·lipsi. 

-Direcció artística i disseny de producció. Vestuari i perruqueria. Exteriors i interiors. Decorats (en plató) o en localitzacions reals. Paràmetres per a la caracterització i la versemblança (època, psicologia del personatge; tempo i atmosfera). Necessitat de la investigació i l'estudi del guió; restriccions (pressupost, disponibilitat, permisos i llicències, compliment del calendari). 

-De l'argument a la posada en escena a través de la unitat d'estil: correspondència o coherència entre el nivell formal i el narratiu. 

-Repartiment de funcions en el rodatge i coordinació de l'equip: selecció del personal versus divisió del treball. Cooperació i eficiència. L'equip d'adreça (director, ajudant d'adreça, script) i les seues relacions amb la resta de departaments (fotografia, direcció artística…). Interpretació i utilitat en el rodatge del guió tècnic, el desglossament del guió, el pla de rodatge i el storyboard

-Mètode de treball amb els intèrprets: lectures i assajos versus improvisació. Subministrament d'indicacions als actors a través de senyals en el sòl (“marques”). Naturalisme versus afectació (registres interpretatius). Tipificació física. Amateurisme i professionalisme. Subjectes i grups humans especials (xiquets). La motivació del personatge. Estratègies i trucs d'adreça d'actors. Dinàmica de rodatge 

-L'equip tècnic. Composició i funcions. Relació de l'equip tècnic i l'equip artístic. La funció del Script (secretaria de rodatge). 

- L'adreça de fotografia com procés creatiu. 

-El rodatge com primera fase del muntatge. Organització. Divisió de tasques. 

-Fotografia. La càmera. L'òptica, distància focal, tipologia d'objectius. Protocols de posada en funcionament. Iris, obturador, focus, zoom. Filtres. Guany. El patró Zebra. Contrast. El balanç de blancs. La temperatura de color. Colorimetria. El mesurament de la llum i el color: llum incident i llum reflectida. El fotòmetre i el termocolorímetre. Els codis de temps i la numeració dels bruts. Suports de càmera: el trípode, la grua, el travelling, suports especials (bodi-camsteady-cam, mico peu,…). 

-Il·luminació. La llum significant Elecció de situacions lumíniques. Interior vs. Exterior, natural vs. artificial. Tipus de fonts lluminoses. Elecció de llums i especificitats dels models. Llum ambiental, principal o clau, secundària o de farciment. Llum dura i llum suau: la definició de l'ombra. Les gelatines i els filtres. El contrallum. El fons lumínic. La qualitat de la llum. Tècniques bàsiques d'il·luminació: els tres punts de llum. Reflectors, difusors

-So per a produccions audiovisuals. Suports, formats, tecnologies. La tècnica del so directe: “la percha”. Microfonia específica. Sincronització entre so i imatge: el senyal de quilo-hertzio, la claquetaMuntatge 

-Descripció de l'equipament bàsic i rutina en la sala de muntatge. La interfície de Final Cut

-Procés de postproducció: captura (el log); edició (el trim); postproducció d'àudio; efectes i titulació; exportació (formats); autoria DVD. 

-Estils bàsics de muntatge (de continuïtat, alternat, paral·lel, d'atraccions).