Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0929 - Realització Audiovisual II

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG07 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG10 - Creativitat.

CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor.

CG14 - Lideratge.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

99 - Capacitat per a entendre i identificar les diferències entre els diversos gèneres audiovisuals, així com les que operen entre les nocions de ficció, documental i serialització.

96 - Capacitat per al maneig de la tecnologia audiovisual implicada en el procés de realització d'un producte audiovisual de ficció.

62 - Capacitat per a comprendre els conceptes bàsics de la realització audiovisual de ficció des d'una perspectiva teòrica.

188 - Competència per a l'anàlisi de l'estètica d'un producte audiovisual mitjançant el coneixement del llenguatge i tècnica cinematogràfica  i videogràfica.

159 - Competència en la planificació, producció i gestió dels recursos necessaris en la realització de curtmetratges de ficció, atenent el desenvolupament de les seues diverses fases i  a l'execució dels seus múltiples mecanismes.

119 - Capacitat per a integrar-se i treballar en grup a través de la presa de decisions col·lectiva, i l'assumpció de funcions específiques en un model organitzatiu basat en l'horitzontalitat.