Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0929 - Realització Audiovisual II

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

45%

Projectes

40%

Presentacions orals i pòsters

15%

Criteris de superació

A) La nota mínima exigible per a superar l'assignatura és de 5 punts sobre una escala de 10 en cada part. El Projecte de realització que haja de realitzar el/l'estudianta, haurà d'arribar a el 50% de la puntuació total. 

B) Detall del tipus de proves que s'exigeixen necessàries perquè el/l'estudianta es considere presentat/a en una assignatura: 
 

1.     Realització de curtmetratge de ficció, acompanyat del seu corresponent dossier complet de producció, en el que figuren tots els documents necesaris per a la producció del curtmetratge y las memòries individuals de producció (40%)

2.     Producció efectiva de los 5 exercicis práctics colectius proposats en la part práctica de la assignatura (15%)

3.     Exámen escrit individual sobre els continguts de la assignatura (45%)

4.     Presentació del curtmetratge en la activitat Made in UJI, realitzada amb el SASC, i prevista per al mes de maig a el Paranimf de la Universitat. La presentació del curtmetratge será obligatòria per obtindre la calificació de l' assignatura.


Es recorda que l'assistència a les classes práctiques es obligatoria. Si existeixenn estudiants que no poden vindrr a classe por motius laborals o por causes justificades (malaltia, problemes familiars, causes laborals, etc.), se exigirà que contacten amb el professor/a de la assignatura, i que asistisquen regularment a sessions de tutoría. En las classes, es passarà un full de signaturesa de firmas per a dur un control de la assistència.