Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0920 - Narrativa Audiovisual

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA (PART TEÒRICA):

TEMA 1: PRESENTACIÓ DE L'ASSIGNATURA

1.1. El concepte de narrativa audiovisual.

1.2. L'assignatura al si de la titulació en Comunicació Audiovisual.

1.3. Objectius, estructura, continguts i metodologia de l'assignatura.

1.4. Organització de les pràctiques de l'assignatura.

1.5. Sistema d'avaluació i enquesta inicial.

1.6. Creació de grups de treball.

1.7. Orientacions bibliogràfiques.

BLOC 1: EL PRECEDENT LITERARI - LA NARRATOLOGIA

TEMA 2: BREU APROXIMACIÓ A LA NARRATOLOGIA.

2.1. Herència del formalisme rus.

2.2. Claude Bremond i la lògica del relat.

2.3. Roland Barthes i l'anàlisi estructural del relat.

2.4. Narració i "mostració". El problema dels narradors.

2.5. Genette i Figures III. Temps, manera i veu.


TEMA 3: L'APLICACIÓ AL CINE

3.1. Història, relat i discurs.

3.2. Meganarrador, autor implícit.

3.3. Punt de vista.

3.4. Focalització, ocularització i auricularització.

 

TEMA 4: ENUNCIACIÓ FÍLMICA

4.1. Enunciació fílmica.

4.2. Subjectes de l'enunciació.

4.3. Subjectes destinataris.

4.4. Marques enunciatives internes i externes.TEMA 5: L'ESTRUCTURA NARRATIVA (breu avanç sobre elements de guió)

5.1. Seqüència i escena.

5.2. Punts de gir.

5.3. Quadre actancial.


BLOC 2: EVOLUCIÓ DELS MECANISMES DISCURSIUS EN EL CINE (RECORDATORI)


TEMA 6: DE LA MOSTRACIÓ A LA NARRACIÓ

6.1. El cine abans del cine.

6.2. La imatge dinàmica i el cine dels orígens.

6.3. MRI vs. MRP.

6.4. De la mostració (showing) a la narració (telling).

6.5. Construcció d'un llenguatge fílmic: el classicisme en el període mut.

6.6. La consagració de la normativitat i de la naturalització: el MRI.

BLOC 3: RECURSOS EXPRESSIUS I NARRATIUS

TEMA 7: ELEMENTS PROFÍLMICS – POSADA EN ESCENA (I)


7.1. El profílmic: definició i tipologia.

7.2. Versemblança i punt de vista. La dicotomia ficció-no ficció.

7.3. Algunes reflexions sobre el mètode de treball documental.

7.4. La presa d'imatge sobre una realitat no manipulada.

7.5. La presa d'imatge sobre una realitat manipulada.

7.6. Construcció del versemblant fílmic.

TEMA 8: ELEMENTS PROFÍLMICS – POSADA EN ESCENA (II)

8.1. Il·luminació: mètodes i tipologies.

8.2. Decorats.

8.3. Attrezzo.

8.4. Vestuari.

8.5. Maquillatge.

8.6. Efectes.

8.7. Interpretació i figuració.

8.8. Efectes especials.

TEMA 9: ELEMENTS FILMOGRÀFICS – POSADA EN QUADRE (I): ENQUADRAMENT

9.1. La imatge estàtica. La imatge fotogràfica (Recordatori)

9.2. L'enquadrament com a mirada.

9.3. Quadre i camp, fora de quadre i fora de camp.

9.4. Tipus d'enquadrament: centrat, descentrat, emmarcat, desemmarcat.

9.5. Composició i angulació.


TEMA 10: ELEMENTS FILMOGRÀFICS – POSADA EN QUADRE (II): PLA I EIXOS

10.1. Presa i pla.

10.2. Tipologia de plans.

10.3. Pla seqüència.

10.4. Pla subjectiu.

10.5. Moviments de càmera.

10.6. Els eixos: eix òptic, eix de direcció, eix d'acció.


TEMA 11: LA CADENA SINTAGMÀTICA – POSADA EN SÈRIE (I): MUNTATGE

11.1. Concepte de muntatge.

11.2. L'efecte Kuleshov i les propostes soviètiques.

11.3. Normativitat i naturalització: tipologies.

11.4. Noció de continuïtat i tipologies.

11.5. El muntatge sonor i els desplaçaments entre so i imatge.

TEMA 12: LA CADENA SINTAGMÀTICA – POSADA EN SÈRIE (II): ESPAI I TEMPS

12.1. Construcció de l'espai.

12.2. El fora de camp.

12.3. Manifestacions discursives i tipologies de l'espai.

12.4. La temporalitat fílmica.

12.5. L'el·lipsi.

12.6. Manifestacions discursives i tipologies.


BLOC 4: SEMINARIS ESPECÍFICS: EL GUIÓ AUDIOVISUAL

BLOC 5: SEMINARIS ESPECÍFICSPROGRAMA DE L'ASSIGNATURA (PART PRÀCTICA):

1. Generació, producció i realització d'un documental (durada aproximada 8 minuts).

 
2. Desenvolupament de tots els passos per a l'escriptura d'un guió literari per curt de ficció (des del tema del relat i la idea narrativa fins a la realització de la primera seqüència del guió literaro; s'obvia l'elaboració del guió tècnic)