Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0913 - Empreses de Comunicació

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

A continuació s'exposen les línies generals del programa d'assignatura, el qual estarà subjecte a possibles canvis en funció de les característiques del grup d'estudiants i estudiantes que la cursen i de l'evolució del mateix escenari de les empreses que componen el teixit empresarial comunicatiu.

Introducció

Tema 1: Empresa i empresari

1.1 L'empresa com realitat econòmica

1.2 Tipus d'empreses de comunicació

1.3 Àrees funcionals de l'empresa

1.4 La responsabilitat social en les empreses de comunicació

Tema 2: Dimensió jurídica de l'empresa i problemes pràctics

2.1 El dret mercantil

2.2 Elements jurídics de l'empresa

2.3 L'empresari individual versus l'empresari social

2.4 Classificació de societats mercantils

2.5 Organització de les societats mercantils

2.6 Situacions especials:

2.6.1 Concurs de creditors

2.6.2 Agrupacions i unions d'empreses

Tema 3: Entorn econòmic

3.1 Espanya i la Unió Europea. Entorn econòmic

3.2 L'activitat econòmica: producció, renda i despesa

3.3 Els mercats: de productes, de treball i de capitals

3.4 El sistema de preus: l'oferta i la demanda

3.5 Objectius econòmics: el creixement, l'atur, la inflació i el dèficit

3.6 Els diners: la política monetària

3.7 El desenvolupament

3.8 Altres sistemes econòmics

Tema 4: La comunicació i el mercat

4.1 Anàlisi i mesurament de la demanda

4.2 Anàlisi de la producció i els costos

4.3 Els preus de mercat i la comunicació

Tema 5: El sistema fiscal

5.1 Principis de la imposició

5.2 Introducció al sistema fiscal espanyol

5.3 Principals imposats en el sistema fiscal espanyol. Característiques

Tema 6: Teories de l'organització empresarial

6.1 Introducció. L'estructura de les organitzacions

6.2 Tipus d'estructures organitzatives en les empreses de comunicació

Tema 7: La presa de decisions

7.1 La decisió empresarial

7.2 Els objectius

7.3 Planificació i control de gestió