Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0913 - Empreses de Comunicació

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

La filosofia pedagògica que sustenta aquesta assignatura té com a objectiu un aprenentatge cooperatiu i progressiu de l'alumnat. Per això, les classes combinen les explicacions del professorat amb la realització d'exposicions en grup, treballs individuals (assagístics o creatius) i investigacions en grup sobre temes de l'assignatura (que seran exposats posteriorment en classe). Amb l'objectiu que els estudiants i les estudiantes arriben progressivament a l'autonomia en el seu aprenentatge, inicialment els continguts seran aportats majoritàriament pel professorat. Posteriorment, aquests continguts combinaran les aportacions, tant de l'alumnat com del professorat, a través del pla de pràctiques que es proposa.

L'aprenentatge cooperatiu reforça aspectes característics del procés de convergència europea; permet a l'alumnat ser el protagonista, fer-se més responsable dels estudis, i on el professor atés facilitador i mediador en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Una de les tècniques que s'utilitza per a aplicar aquesta metodologia és el treball en grup, el principal objectiu del qual és aconseguir que els membres del grup col·laboren entre si. Amb aquest estil d'aprenentatge com a base, i d'acord amb la filosofia de “comunitat d'aprenentatge” que promulga l'Escola de Comunicació, l'alumnat es torna a agrupar en “agències” de no més de sis components i s'entrenen en habilitats per a la comunicació i relacions interpersonals necessàries per a la labor en equip. El procés es produeix entre diferents agents de manera interrelacionada, (companys-companys // professorat-companys) i ensenyar és també altra manera d'aprendre en profunditat, on el professorat assumeix el rol d'instructor, orientador, mediador.