Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0913 - Empreses de Comunicació

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Adaptació a noves situacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG06 - Compromís ètic.

CG10 - Creativitat.

CG11 - Habilitats en les relacions interpersonals.

CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor.

CG14 - Lideratge.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

66 - Capacitat per a comprendre i entendre, de manera global, l'entorn i les diferents dimensions i problemàtiques de les empreses de comunicació.

20 - Capacitat crítica i responsable en la direcció i gestió de les empreses, des del punt de vista de la seua responsabilitat social.

173 - Competència per a crear la pròpia empresa en l'àmbit de la comunicació o exercir la professió de forma autònoma-autoocupació.

16 - Capacitat analítica i capacitat organitzativa per a enfrontar-se amb la presa de decisions empresarials des d'una visió completa de les empreses de comunicació.

164 - Competència per a comunicar-se eficaçment amb un llenguatge econòmic, financer i empresarial.

153 - Competència en la busca d'informació sobre les empreses de comunicació.