Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0906 - Documentació Informativa

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura té un enfocament eminentment pràctic, basat en l'aprenentatge per projectes i la resolució de problemes en context. Per a això, el professorat combina els seminaris en els quals exposarà continguts amb les sessions de pràctiques a l'aula. Tot això per a apostar per una metodologia basada en l'aprenentatge, centrada en el paper actiu de l'estudiantat. Per a això, es fomenta l'ocupació de metodologies actives acompanyades de casos pràctics (que entrenen i asseguren la transferència del coneixement en context). Concretament, emprarem les següents metodologies:

Aprenentatge basat en problemes (ABP):  l'alumnat, de manera autònoma i guiat pel professorat, ha de solucionar o trobar resposta a cert problema plantejat. Llavors, per a fer-ho correctament ha de cercar, entendre i integrar els conceptes bàsics de l'assignatura.

Mètode de cas: consisteix a treballar sobre una situació real que normalment té a veure amb una decisió, una oportunitat, un problema o una qüestió complexa, afrontada per una persona o una organització en un entorn concret. Fent ús del seu coneixement i habilitats, l'alumnat ha d'analitzar informació, posicionar-se, experimentar i prendre decisions.

Utilització d'entorns virtuals d'aprenentatge per a la realització de treball col·laboratiu: accés, recopilació i discussió de recursos especialitzats afins a la titulació en un espai virtual que permeta la interacció entre les persones participants.

A més de l'ocupació d'aquestes metodologies es reforça l'aprenentatge mitjançant sessions de seguiment en tutories grupals i l'accés als recursos didàctics disponibles en la pàgina web de l'assignatura (aula virtual).

Cada tema del programa es durà a la pràctica amb tasques de seguiment, i es realitzarà també un projecte pràctic en el qual s'integren tots els continguts de l'assignatura.