Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0906 - Documentació Informativa

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Adaptació a noves situacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG06 - Compromís ètic.

CG12 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

8 - Adquirir habilitats i coneixements per a la recuperació de la informació electrònica.

7 - Adquirir coneixements sobre gestió de la informació en l'àmbit de l'audiovisual.

6 - Adquirir coneixements sobre anàlisi documental de contingut.

5 - Adquirir coneixements d'Internet i TIC.

4 - Adquirir coneixements de fonts d'informació en l'àmbit de l'audiovisual.

3 - Adquirir consciència sobre l'ètica de la informació.

295 - Adquirir conciencia sobre la calidad en los procesos de documentación aplicados a las ciencias de la comunicación

15 - Aprendre a usar les fonts d'informació en l'àmbit de l'audiovisual.

14 - Aprendre a presentar i comunicar la informació.

13 - Aprendre a avaluar recursos d'informació electrònica.

12 - Aprendre a avaluar críticament la informació per a la presa de decisions.