Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

A) Per a aprovar l'assignatura, l'alumnat ha de superar el valor mitjà (5) de cadascuna de les parts que constitueixen la nota global de la matèria. No obtenir la qualificació mínima en alguna de les seccions (o en totes) suposa que l'alumnat ha de recuperar al juliol la part o parts de l'assignatura que no haja superat durant el semestre lectiu. En cada prova s'ha d'arribar al 50% de la puntuació total.

B) Proves necessàries perquè l'estudiantat es considere presentat a l'assignatura:

La prova escrita (70% de la nota final, sobre 10 punts), que es realitzarà en el període d'exàmens al final del primer semestre,i que constarà de dues parts diferenciades: examen escrit a desenvolupar, que inclourà un exercici pràctic (5 punts sobre 7).

Lliurament d'un treball, el mateix dia de l'examen, ja que es tracta d'un exercici teòric-pràctic amb continuïtat al llarg de l'assignatura, sobre la publicitat i comunicació corporativa a partir de tots els missatges promocionals que genera el rodatge i estrena d'una pel·lícula (2 punts sobre 7).

L'elaboració d'un treball professional (30% de la nota final, sobre 10 punts) consisteix a un treball pràctic que començarà amb la realització d'un briefing, des del tema 1, fins a l'elaboració i presentació d'un original de premsa, tema 4. D'aquesta manera l'alumnat podrà aplicar en aquest exercici de forma contínua tota la teoria estudiada de manera paral·lela. L'objectiu està en la culminació d'una peça publicitària “real”.