Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG16 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

85 - Capacitat per a conèixer els principals aspectes que conformen l'activitat de la comunicació publicitària.

222 - Coneixement de l'evolució del funcionament del sistema de la comunicació publicitària, coneixent i dominant els conceptes igual que comprenent les principals característiques d'aquest.

215 - Conèixer les principals aportacions teòriques i pràctiques en el camp de la publicitat i les relacions públiques.

12 - Adquisició d'una terminologia professional correcta en pro de l'eficàcia de la comunicació.