Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Sessions teòriques

S'utilitzarà, principalment, la classe magistral en la qual s'explicaran els continguts teòrics de l'assignatura. L'exposició es plantejarà de forma interactiva, amb la formulaciónde preguntes o simulació de casos sobre un tema, per a fomentar així la participació activa de l'alumnat i facilitar l'assimilació dels conceptes.

Sessions pràctiques

En cada tema de l'assignatura es plantejaran diverses activitats pràctiques dirigides, fonamentalment, a despertar la curiositat de l'alumnat i a guiar-lo en el procés d'enteniment i d'assimilació dels continguts exposats. Les principals metodologies de treball seran l'estudi de casos i l'aprenentatge orientat a projectes. Les activitats proposades podran consistir en la presentació i resolució de casos, debats, anàlisis de peces publicitàries, plantejament de preguntes reflexives sobre textos o imatges, etc.

Sessions de tutoria

Durant aquestes sessions, els estudiants i les estudiantes podran preguntar, de manera presencial o de forma intervinguda a través de l'Aula Virtual, totes les qüestions, dubtes i aclariments que necessiten resoldre. Podran sol·licitar assessorament sobre la forma d'abordar els treballs plantejats en classe, demanar informació addicional o bibliografia sobre els continguts vists, exposar els seus problemes a l'hora d'abordar l'estudi de l'assignatura o la realització dels treballs requerits, etc. També es realitzaran en aquestes sessions el seguiment dels grups de treball, orientació de les activitats realitzades i formes de millorar-les, supervisió de la progressió de l'alumnat i resolució de qualsevol altra qüestió que l'alumnat requerisca del professor.

Seminaris

Els seminaris requereixen assistència obligatòria ja que s'hi culminen determinades qüestions teòriques transversals vistes prèviament en classe. Després del seminari corresponent es lliurarà una memòria d'aquest, aquelles memòries amb qualificació d'excel·lent seran tingudes en compte per a pujar la nota final de l'assignatura.