Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0946 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les pràctiques es desenvoluparan de la forma següent:

Durant el primer semestre (durant els mesos d'octubre-febrer) es desenvoluparan, principalment, les denominades “activitats complementàries” de pràctiques organitzades per la OIPEP (de conformitat al seu calendari d'activitats formatives) i el propi Departament de Dret del Treball i S. S., consistents en:

• accions d'orientació a l'ocupació,
• sessions individualitzades d'orientació professional,
• tallers d'entrevista,
• assistència i participació al FOCU
• assistència a jornades d'orientació professional/eixides professionals
• assistència i participació en jornades, seminaris i conferències organitzades pel Dpto. de Dret del Treball et seq. (1º i 2º semestre)

Per a poder iniciar l'estada en pràctiques, l'estudiant haurà de justificar la realització de les hores de “activitats complementàries” de pràctiques desenvolupades durant el primer o –puntualment- segon semestre, consistents en activitats formatives descrites que pogueren ser organitzades per la OIPEP i el Departament de Dret del Treball i Seguretat Social de la Universitat Jaume I. Les pràctiques no poden fer-se durant els mesos d'estiu (juliol, agost). I tot açò de conformitat amb l'acord adoptat per la Junta de Govern de 30 de juny de 1997 i l'acord adoptat pel Consell de Departament de Dret del Treball, Seguretat Social i I.I., de 12 de març de 2004.

Durant el segon semestre (durant els mesos de febrer a juliol), es desenvoluparà l'estada pròpiament dita en l'entitat col·laboradora corresponent, a fi de completar les 240 hores efectives d'estada en pràctiques en la mateixa. Durant aquest 2º semestre, serà necessari assistir també a les possibles “activitats complementàries” de pràctiques que, puntualment, pogueren programar-se per la OIPEP i el Dpto. de Dret del Treball i S. S., les quals hauran de justificar-se també la seua realització.

En l'entitat col·laboradora sempre haurà d'existir una persona que s'encarregarà de l'estudiant, és a dir, una persona que atendrà la labor de l'alumne en l'empresa o entitat col·laboradora, qui orientarà i farà un seguiment de les pràctiques, qui es responsabilitza de la formació de l'estudiant durant la permanència en l'entitat. Aquesta persona rep el nom de “supervisor d'empresa”. Aquesta persona està en contacte amb el Professor-Tutor a qui li informa de les activitats que realitza l'alumne en l'empresa. Es tracta d'una relació triangular entre l'estudiant, el supervisor d'empresa i el professor tutor d'Universitat.
Mentre s'està realitzant les pràctiques, l'estudiant té l'obligació d'assistir periòdicament a les entrevistes de tutorización específicament establides pel Professor-Tutor. En les tutories periòdiques el Professor-tutor d'Universitat realitzarà una labor de seguiment de les activitats de l'estudiant en l'empresa o entitat col·laboradora, i resoldrà els problemes que plantegen els alumnes, tant les que guarden relació amb les assignatures de la disciplina com les de funcionament de les mateixes pràctiques. cal recordar que el Professor-Tutor és la persona responsable de l'avaluació i qualificació de l'assignatura de pràctiques.