Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1021 - Instal·lacions Elèctriques de Baixa i Mitjana Tensió

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament d’aquesta assignatura està estructurat fonamentalment al voltant de quatre activitats formatives com són: classes teoricopràctiques, classes pràctiques (problemes), classes pràctiques (laboratori), i treball personal. Aquestes activitats estaran catalogades com a presencials i no presencials, segons si estan pensades per ser realitzades dins o fora de l'horari de classe, respectivament.

Pel que fa a la primera, les classes teoricopràctiques, en aquestes s'emprarà la metodologia de “lliçó magistral” per a la presentació de conceptes i procediments fonamentals, així com la “resolució d'exercicis i problemes” mitjançant el plantejament de reptes d'enginyeria relacionats amb l'aplicació d'aquests conceptes fonamentals.

Pel que fa a la segona, les classes pràctiques (problemes), suposaran l'aplicació pràctica dels conceptes fonamentals exposats en classe de teoria per tal que els alumnes resolguen, de forma manual una sèrie d'exercicis, problemes, i projectes de disseny d’instal·lacions. Aquests darrers queden englobats dins del que es coneix com “aprenentatge per projectes” ja que es demanarà als estudiants que desenvolupen el projecte de baixa tensió d’un edifici d’habitatges prèviament definit pel professor en dues sessions. Tot i que gran part de les resolucions es realitzaran en horari presencial, part caldrà fer-les en horari no presencial. A més, per a la seua resolució caldrà que l'alumne busque informació més enllà de la presentada en la “lliçó magistral” i en els “exercicis i problemes resolts”, mitjançant recerques bibliogràfiques i altres fonts d'informació.

La tercera de les activitats formatives, les classes pràctiques (laboratori), tindrà com a finalitat l'aplicació pràctica mitjançant el “treball de laboratori” dels conceptes i procediments treballats en les sessions de teoria i problemes. Açò es realitzarà tant per parelles al laboratori d’electricitat com de forma individual utilitzant l'ordinador a les aules informàtiques de l'UJI, tot en funció de la sessió pràctica a desenvolupar. El treball en aquestes classes es basarà en el disseny i muntatge de quadres i en el disseny per ordinadors d’instal·lacions elèctriques. Aquesta part del treball de l’assignatura serà avaluat en horari presencial. La durada de cadascuna de les sessions serà d’aproximadament dues hores i mitja, i potser la part de disseny per ordinador requerirà d’un treball complementari en horari no presencial per part del alumnes.

Per últim, cal destacar que en aquesta assignatura es preveu la utilització dels “estudis de cas” a través de la visita a distintes instal·lacions elèctriques, tant de baixa com de mitjana tensió, ubicades dins del campus de l'UJI. Igualment, s’intentarà anar a alguna instal·lació externa, ja siga algun centre de transformació del Raval Universitari, o a alguna subestació de les que l'empresa distribuïdora Iberdrola té per la Plana. Aquestes visites queden supeditades a la disposició de temps al llarg del semestre per tal de poder realitzar-les.