Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1061 - Arquitectures Avançades

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

30%

Examen

30%

Avaluació de pràctiques

25%

Presentació oral en anglès

15%

Criteris de superació

L'avaluació consta de les següents parts:

     Avaluació contínua:

     Lliurables individuals: fins a 0,5 punts.
     Lliurables de grup: fins a 0,5 punts.
     Examen d'objectius bàsics 1: fins a 1 punt.
     Examen d'objectius bàsics 2: fins a 1 punt.

     Examen final: fins a 3 punts.
     Avaluació de pràctiques: fins a 2,5 punts.
     Treball i presentació oral en anglès: fins a 1,5 punts.

La nota final s'obté sumant les notes obtingudes en cada un dels apartats anteriors. Per aprovar el estudiante deu obtiende un nota mínima de 5 punts. Cal arribar a un mínim en cada apartat perquè la seva nota es tingui en compte en la nota final. Els mínims que s'han d'assolir en cadascuna de les parts són:

     Lliurables individuals: haver realitzat el 80% d'aquests lliurables, i haver superat els exàmens d'objectius bàsics 1 i 2 (5 sobre 10 en cada un d'ells).
     Lliurables de grup: haver realitzat el 80% d'aquests lliurables.
     Examen d'objectius bàsics 1: 5 sobre 10.
     Examen d'objectius bàsics 2: 5 sobre 10.
     Examen final: 4 sobre 10.
     Avaluació de pràctiques: 5 sobre 10.
     Treball i presentació oral en anglès: 5 sobre 10.

Es considerarà que l'estudiant s'ha presentat a una de les convocatòries de l'assignatura si ha participat en la realització del examen final. Tota part superada (5 sobre 10) es guardará per a totes les convocatòries del curs corresponent.

En la segona convocatòria, l'estudiant podrà presentar-se a qualsevol dels exàmens d'objectius bàsics, l'examen final i optar a l'avaluació de pràctiques. Estes tres activitats són, per tant, recuperables.