Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1061 - Arquitectures Avançades

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG04 - Capacitat de comunicar-se de forma oral i escrita en anglès en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

IIC02 - Capacitat per a desenvolupar processadors específics i sistemes encastats, així com desenvolupar i optimitzar el programari dels dits sistemes.

IIC03 - Capacitat per a analitzar i avaluar arquitectures de computadors, incloent-hi plataformes paral·leles i distribuïdes, així com desenvolupar i optimitzar programari de per a aquestes.  

IIC07 - Capacitat per a analitzar, avaluar, seleccionar i configurar plataformes maquinari per al desplegament i execució d’aplicacions i serveis informàtics. 

Resultats d'aprenentatge

EIC.7.5 - Documentar i exposar en anglès un treball sobre l’arquitectura de processadors especialitzats per a càlcul intensiu i computació gràfica. (IIC02, CG04)

EIC.7.4 - Descriure les xarxes d’interconnexió dels multiprocessadors i multicomputadors actuals. (IIC03)

EIC.7.3 - Explicar i avaluar el sistema de memòria d’un multiprocessador. (IIC03)

EIC.7.2 - Descriure i avaluar l’arquitectura dels processadors actuals de propòsit general, incloent-hi l’arquitectura de processadors encastats. (IIC02, IIC03).

EIC.7.1 - Avaluar i optimitzar el rendiment de les aplicacions que s’executen sobre processadors actuals. (IIC02, IIC03, IIC07).