Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1061 - Arquitectures Avançades

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica es basa en l'avaluació contínua amb un sistema d'aprenentatge basat en el llibre de text referenciat com bibliografia bàsica.

L'assignatura requereix de vuit hores de treball a la setmana. Quatre d'aquestes hores són presencials i s'organitzaran en 16 sessions de teoria de dues hores cadascuna i en 10 sessions de laboratori de dues hores cadascuna. Així mateix, es dedicaran 4 hores a seminaris i altres tantes a l'avaluació. Les hores restants corresponen al treball que haurà de realitzar l'estudiantat pel seu compte.

Les classes consistiran en la posada en comú i correcció de les activitats proposades en la sessió anterior, en l'estudi de nous conceptes i en la resolució d'exercicis relacionats amb la matèria d'estudi.

En les classes de laboratori es treballarà en grups, sobre diferents simuladors, per complementar els coneixements adquirits en les classes de teoria.

L'estudiant haurà així mateix documentar i exposar en anglès un treball sobre l'arquitectura de processadors especialitzats per càlcul intensiu i computació gràfica, que s'exposarà en les hores dedicades a seminaris.

El treball que haurà de realitzar l'estudiantat pel seu compte consistirà a preparar les classes de teoria i de laboratori mitjançant la realització d'una sèrie de tasques que estaran indicades en els corresponents lliurables.

A més, l'estudiantat haurà de dedicar temps a l'estudi per a la preparació dels dos exàmens d'objectius bàsics i de l'examen final.