Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1016 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades en l'assignatura, s'utilitzaran les següents metodologies docents:

Lliçó magistral: mètode expositiu que consisteix en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professorat, amb suport de tècniques multimèdia, dels continguts sobre la matèria objecto d'estudi.

Resolució d'exercicis i problemes per part del professorat: el professorat desenvolupa i interpreta solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment. S'usa com a complement a la lliçó magistral.

Resolució d'exercicis i problemes per part de l'estudiantado: situacions on l'alumnat ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment.

Treball de laboratori: mètode que consisteix en el desenvolupament per part de l'alumnat d'un treball específic de laboratori científic-tecnològic sota la supervisió del professorat. Aquest tipus de metodologia es distingeix per l'elevada autonomia amb la qual ha de treballar l'alumnat.

Aprenentatge a través de l'Aula Virtual: situació d'ensenyament-aprenentatge en les quals s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professorat-alumnat i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins del currículum.