Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1016 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació de pràctiques

20%

Avaluació contínua

20%

Criteris de superació

L'assignatura s'avaluarà de la següent manera:

  1. Examen final, que representa el 60% de la nota final. Si s'obté una nota inferior a 4, l'assignatura estarà suspesa.

  2. Memòries i informes de pràctiques, que representen un 20% de la nota final. Si s'obté una nota inferior a 4, s'assignarà un 0  a aquesta part.

  3. Avaluació contínua, que consta d'una prova escrita i d'una sèrie de treballs previs a les pràctiques de laboratori, que representen un 20% de la nota final.

Per a superar l'assignatura cal obtindre una nota global igual o superior a 5.

Per a considerar-se presentat a l'assignatura, l'estudiant o estudianta ha de realitzar l'examen final.

En segona convocatòria, l'estudiant conservarà tant la nota de pràctiques com d'avaluació contínua, ja que aquestes no són recuperables.