Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1045 - Seguretat dels Productes

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 47,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE11 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat en l’àmbit del producte. 

CE12 - Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat en l’àmbit del producte.

CE13 - Coneixement de les tecnologies i components elèctrics d’aplicació al producte.

CE16 - Aplicar metodologies i tècniques per al desenvolupament de productes. 

CE18 - Capacitat d’aplicar tècniques de disseny i avaluació ergonòmica, interacció amb l’usuari i de seguretat. 

CE22 - Presa de decisions en el procés de disseny.

CE2 - Compressió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, electrostàtica i corrent continu i la seua aplicació per a la resolució de problemes.

CE9 - Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes. 

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

Resultats d'aprenentatge

CG1.OP04.1 Coneixement de la terminologia bàsica de la matèria en idioma estranger.

CE22.OP04.1 Prendre decisions en el procés de disseny que estiguen relacionades amb la millora en la seguretat.

CE2.OP04.1 Relacionar els principis bàsics de la mecànica, etc. amb el risc dels productes.

CE18.OP04.1 Aplicar els tècniques de disseny i avaluació ergonòmica en la millora de la seguretat.

CE16.OP04.1 Idear noves tècniques per a la millora de la seguretat en els productes.

CE13.OP04.1 Identificar els riscos elèctrics dels productes.

CE12.OP04.1 Aplicar i relacionar els criteris de qualitat en la millora de la seguretat del producte.

CE11.OP04.1 Identificar els possibles impactes ambientals del producte i minimitzar-los.