Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

85%

Observació/execució de tasques i pràctiques

15%

Criteris de superació

L´assignatura està composta per dues parts amb igual importància a l´avaluació: Dret civil i Dret mercantil. La nota final serà la nota mitja de l´avaluació de cadascuna d´aquestes parts. A més a més, per a aprovar l´assignatura cal una nota mínima de 3 sobre 10 en cadascuna de les parts.

La nota de cadascuna de les parts s´obté amb l´adició de l´avaluació de les següents proves:

-un examen final, que representa el 85 % de la nota

-una tasca pràctica, que representa el 15 % de la nota

L´alumnat que no es presente a l´examen final serà qualificat com "no presentat", encara que haguera realitzat la tasca pràctica