Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

58 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG12 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

EC10 -Coneixement bàsic de les normes i regles jurídiques aplicables a l’economia i a l’activitat de les empreses

Resultats d'aprenentatge

Identificar les carències d’informació i establir relacions amb elements externs a la situació plantejada.

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments senzills.

Conèixer els principis més bàsics del règim jurídic de les empreses, dels empresaris i de la seua activitat

Conèixer els conceptes fonamentals del dret patrimonial espanyol: persones, negocis jurídics, contractes.

Comunicar-se amb soltesa per escrit, estructurant el contingut del text i els suports gràfics per a facilitar la comprensió i interès del lector en escrits d’extensió mitjana