Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SBT026 - Metodologia de la Investigació Clínica i Epidemiològica

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura tindrà un component individual (resolució d'exercicis i problemes) i una activitat grupal (desenvolupament i redacció d'un protocol d'investigació).

Cada activitat es puntuarà de 0 a 10, i per a poder aprovar l'assignatura serà necessari obtindre com a mínim un 5 en cadascun dels exercicis/problemes i treballs avaluats.

La nota final de l'assignatura s'obtindrà per la suma ponderada de les notes obtingudes en cadascuna de les proves, sempre que cadascuna d'elles haja sigut superada. En el cas en què un/a estudiant no passi la nota de tall d’alguna de les proves, es requerirà que la refaça per a la seua recuperació.