Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SBT026 - Metodologia de la Investigació Clínica i Epidemiològica

Semestre 1

Temari

Temari

 1. Classificació de la investigació en Ciències de la Salut.

Estructura i funcionament d'un projecte d'investigació clínic-epidemiològic. Fases de la investigació. El protocol d'investigació.

 1. Selecció i desenvolupament de la pregunta d'investigació. Els antecedents d'una investigació. Plantejament de preguntes d'investigació estructurades. Formulació d'hipòtesi i objectius
 2. Classificació dels dissenys d'investigació més utilitzats en investigació clínic-epidemiològica. L'elecció del disseny més adequat per a una pregunta d'investigació específica.
  1. Estudis descriptius. Mesures de freqüència: Incidència i prevalença. Tipus de dissenys: Estudis ecològics. Estudis transversals
  2. Estudis analítics. Mesures d'associació i mesures d'impacte. Dissenys analítics observacionals: Casos i controls. Estudis de cohorts.
  3. Dissenys d'intervenció o experimentals: l'Assaig  clínic.
 1. Validesa i precisió en investigació clínic-epidemiològica. L'error aleatori i l'error sistemàtic. Tipus de biaixos: Selecció, Classificació i Confusió. Mecanismes de control dels biaixos.
 2. Selecció de la població de l'estudi: definició i tècniques de mostreig. Càlcul de la grandària mostral.
 3. Selecció i definició operativa de les variables. Qualitat dels mesuraments.
 4. Pla d'anàlisi estadística. Estadística descriptiva. Estadística analítica. Control dels efectes de confusió i interacció: Anàlisi estratificada. Introducció a l'anàlisi multivariant
 5. Aspectes i requisits ètics de la investigació clínica i epidemiològica. Aspectes organitzatius: Pla de treball. Cronograma. Limitacions de la investigació. Avaluació dels recursos necessaris per a assegurar la factibilitat del projecte.
 6. Normes per a la redacció i presentació d'un projecte d'investigació. Criteris d'avaluació d'un projecte d'investigació