Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SIV014 - Tractament i Gestió de Residus a l'Empresa

SIV017 - Gestió de Residus de Construcció i Demolició

SJF002 - Aprofitament i Valorització de Residus