Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

Les proves necessàries per a la superació de la assignatura són les següents:

a) Realització de treballs acadèmics al llarg del curs (individuals i/o en grup) (30%). Recuperable en segona convocatòria.

b) Realització d’una prova presencial (tipus test i/o desenvolupament), necessària perquè els estudiants i les estudiantes siguen considerats com a presentats en una convocatòria (70%). Recuperable en segona convocatòria

Per a superar l’assignatura és necessari obtindre almenys el 50% de la puntuació en cada una de les proves.