Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

MP1802 - Llengua Espanyola

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1805 - Llengua Anglesa

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 3 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 4 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 4 24
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1846 - Organització Educativa

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 1 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 1 24
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1850 - Didàctica i Desenvolupament Curricular

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 24
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1806 - Didàctica de les Matemàtiques I

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1810 - Didàctica de l'Educació Física

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 5 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 4 26
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1816 - Música

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 4 26
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1847 - Pràcticum I

Curs 2 - Anual - Pràctiques

12 10 55
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 4 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1860 - Dificultats d'Aprenentatge en Educació Primària

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 2 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1817 - Didàctica de la Física i Química

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 3 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1823 - Didàctica de les Ciències Socials: Geografia

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 2 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1852 - Pràcticum II

Curs 3 - Anual - Pràctiques

14 9 53
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1854 - Religió, Cultura i Valors

Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

6 1 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1862 - Didàctica de les Matemàtiques II

Curs 3 - Anual - Obligatòria

10 0 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1864 - Creativitat i Didàctica de les Arts Visuals

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 1 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1865 - Agrupacions Instrumentals

Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

6 2 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 7
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1818 - Didàctica de les Ciències Naturals

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 4 28
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1824 - Didàctica de les Ciències Socials: Història

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 4 29
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1829 - El Laboratori Escolar en Ciències

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 0 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1830 - Formes de Vida i Paisatges Històrics

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 2 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1837 - Taller de Matemàtiques

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 1 26
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1840 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual - Projecte final

6 6 89
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1856 - Pràcticum III (Educació Primària)

Curs 4 - Anual - Pràctiques

18 10 119
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1857 - Pràcticum III (Menció Música)

Curs 4 - Anual - Pràctiques

18 2 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
18 2 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1859 - Pràcticum III (Menció Anglés)

Curs 4 - Anual - Pràctiques

18 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 6 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 31
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 1 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 24
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 1 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1876 - Música i Noves Tecnologies

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 2 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula