Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

29 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FB02 - Conèixer les característiques d'aquests estudiants, així com les característiques dels seus contextos motivacionals i socials.

FB20 - Adquirir habilitats socials i tècniques de comunicació en contextos culturalment diversos.

FBUJI05 - Aplicar tècniques bàsiques de mediació intercultural en contextos socioeducatius.

FBUJI09 - Diferenciar sistemes de parentiu, processos de socialització i tècniques d'inclusió social en el context escolar.

FBUJI10 - Gestionar recursos culturals en l'aula en l'àmbit de l'educació cooperativa.

FBUJI11 - Saber aplicar models educatius d'atenció a la diversitat cultural.

FBUJI12 - Saber executar projectes d'inclusió de famílies culturalment diverses en els processos educatius.

Resultats d'aprenentatge

R08 – Afrontar amb èxit contextos de diversitat social i cultural que condicionen els processos d'aprenentatge.

R08 - Gestionar diferents recursos culturals en l'aula en l'àmbit de l'educació cooperativa.

R08 - Executar projectes i activitats d'inclusió de famílies culturalment diverses en els processos educatius.

R08 - Dissenyar programes escolars i estratègies d'educació inclusiva, comprenent la necessitat de la perspectiva sociològica.

R08 - Diferenciar processos de socialització familiar rellevants amb vista a una educació escolar inclusiva.

R08 - Conèixer les principals característiques i tendències de la societat actual (societat de la informació, del coneixement, etc.) i la seua influència sobre els estudiants.

R08 - Conèixer les característiques dels estudiants i les seues motivacions.

R08 - Comunicar-se en contextos de diversitat cultural.

R08 - Comunicar-se amb els diferents agents implicats en el procés educatiu (famílies, associacions…).

R08 - Comprendre la complexitat dels sistemes educatius, condicionats per l'entorn social i familiar.

R08 - Aplicar tècniques bàsiques de mediació amb diferents grups ètnics en l'àmbit escolar

R08 - Aplicar distints models educatius que permeten atendre la diversitat cultural.